Дейности на Химическият факултет на Пловдивския университет
за отбелязване на Международната година на химията

.
  • Откриване на международната година на химята в България - 11 февруари 2011 г. в Централното управление на БАН
  • Вечер на химията, май 2011 г.
  • Девета научна конференция на Химическия факултет, Октомври 2011 г.

  • .
    [ това е материал от сайта на химическия факултет http://chemye.argon.uni-plovdiv.bg ]