Дейности на Съюза на химиците в България
за отбелязване на Международната година на химията
.
  • Откриване на международната година на химята в България - 11 февруари 2011 г. в Централното управление на БАН.

  • .
    [ това е материал от сайта на химическия факултет http://chemye.argon.uni-plovdiv.bg ]