Начало

Защо има Международна година на химията

Книгите и учебниците!

Как Химическият факултет популяризираше химията досега?

Как изглежда един ден без химията?

Може ли да се вярва на науката?

Дейности в ХФ на ПУ

Дейности в СХБ

International Year of Chemistry - Wikipedia

 

 

 

 

 

 

 

Страницата е създадена от д-р Пламен Пенчев

 

Последна промяна от 4 февруари 2011 г.