Защо има Международна година на химията
..
Международната година на химията 2011 (МГХ - 2011) ще отбележи постиженията на науката химия и нейното значение за развитието на Човечеството. Предполага се, че различните чествания по този повод ще засилят възприемането на химията от хората по Света като една от науките, които подпомагат развитието на технологиите, които са от полза за цялато човечество. МГХ - 2011 ще засили интересът на младежта към химичната наука и нейните многостранни приложения, и не на последно място ще се отбележат индивидуалните приноси на редица изтъкнати химици. Сред честваните бележити учени ще е Мария Кюри, чиято Нобелова награда по химия е присъдена 100 години по-рано. Също така Международната асоциация на химическите дружества (International Association of Chemical Societies) е създадена преди 100 години.

В резолюцията на ООН, която обяви МГХ - 2011, е отбелязано, че химията има съществено значение за постигане на целите на Десетилетието, посветено от ООН на образованието и устойчиво развитие (UN Decade of Education for Sustainable Development, 2005-2014). Годината също така е въведена в календара на ЮНЕСКО.

Чествания на МГХ - 2011 (на английски IYC2011) са организирани от различните национални химически дружества, сред които двете най-известни -  American Chemical Society и Royal Society of Chemistry.

[ това е материал от сайта на химическия факултет http://chemye.argon.uni-plovdiv.bg ]