Как Химическият факултет популяризираше химията досега?
..
Досега са проведени осем научни конференции на Химическия факултет, в които участие са взели изтъкнати международни и български учени, не само от нашия факултет, но и от другите български университети. В тази конференции редовни участници, като слушатели и с постерни презентации, са студенти и докторанти от различни университети. Репортажи за две от тези конференции, 6та и 8ма Химическа Конференция, може да намерите в списание "Коснос". Самото списание също се издаваше от колектив, главно от преподаватели и студенти от ПУ "П. Хилендарски". В него бяха публикувани десетки научно-популярни и научни статии, както и редица учебни материали, написани главно от преподаватели от Химическия факултет на нашия университет. Ето страницата с учебни материали и тази със снимки от различни събития, свързани с науката и образованието.

Към ПУ "П. Хилендарски" бе създаден Клуб на знаещите "Импулс", който проведе няколко състезания, едно от тях бе също отразено в това списание.

Но най-впечатляващи бяха вечерите на химията, както и провеждането на светлинни шоута, съвместно с колегите от Физическия факултет. За вечерта на химията, проведена в препълнената най-голяма аудитория на Университета през април 2010 г. от наши студенти с помощта на гл. ас. д-р Таня Николова, може да добиете представа от този репортаж в списание "Коснос", както и от снимките по-долу.

[ това е материал от сайта на химическия факултет http://chemye.argon.uni-plovdiv.bg ]